BLISKO - projekty

Blisko

sygnet

Zadanie zakłada działania podnoszące jakość usług biblioteki, rozwój jej pracowników i otoczenia, a także podjęcie szerokiego partnerstwa na rzecz budowania czytelnictwa i kultury w Zielonce. Działanie przyczyni się do poznania potrzeb mieszkańców, przyciągnięcie do Biblioteki nowych grup odbiorców i ustawienie jej działalności w centrum społeczności lokalnej. Zakładamy moduł przygotowawczy w ramach którego pracownicy biblioteki jak i partnerzy projektu przejdą szereg szkoleń a także odbędą wizyty studyjne w naszym regionie i Trójmieście. Współpraca pozwoli na kompleksowe przygotowanie sześciu inicjatyw kulturalnych skierowanych do młodzieży osób dorosłych a także seniorów, których efekty będą widoczne również po zakończeniu realizacji projektu. Wśród nich znajdzie się cykl „czytelnia dramatu”, powstanie Zielonkowskiego Muralu, przygotowanie stałej gry terenowej z wykorzystaniem nowych mediów, a także organizacja szeregu spotkań z mieszkańcami. 

W drugim roku realizacji projektu ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców na inicjatywy lokalne, w realizacji których partnerstwo będzie wspierało wybranych mieszkańców. Projekt jest nowym otwarciem się Biblioteki na mieszkańców i pozwoli na odczarowanie jej dotychczasowego wizerunku. Mamy nadzieję, że dzięki podjęciu się realizacji staniemy się atrakcyjnym miejscem dla spędzania wolnego czasu.

  
Kwota dofinansowania69 900,00 zł (I rok realizacji zadania)
67 600,00 zł (II rok realizacji zadania)
137 500,00 zł (suma)

O Programie: 

Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko 

sygnet

1. „Pewnego razu na Gliniankach…”

Wystawa 44 fotografii z okazji 44. urodzin Klubu Morsów w Zielonce.

Autorka projektu:
Katarzyna Czarnecka
 
Opis projektu:
Wystawa poświęcona historii Morsów Zielonka, w ramach której wybrano 44 zdjęcia na 44. urodziny Klubu Morsy Zielonka. Wernisaż wystawy odbędzie się 1 kwietnia o godz. 15.00, prace będzie można oglądać do 19 kwietnia w godzinach funkcjonowania Kolejowej 11. W ramach projektu powstanie także broszura ze zdjęciami i krótką historią klubu, a na wernisażu projekcja krótkiego filmu „Radość Istnienia”.
 
Uzasadnienie wyboru:
Klub Morsów w Zielonce ma długą historię, istnieje od 1979 roku, a to pokazuje, że morsowanie to coś więcej, niż rozrywka, to tradycja! Warto wspierać inicjatywy, które polegają na takiej determinacji, konsekwencji i pasji. Morsowanie w Zielonce cieszy się coraz większym zainteresowaniem, przyjeżdżają tu kluby i stowarzyszenia z rożnych miast. Warto pokazać, jak tradycja morsowania zmieniała się na przestrzeni tych wszystkich lat, jak ewoluowała i jak wielu entuzjastów skupiła w tym czasie. Zobaczymy także, że wokół morsowania można zbudować prawdziwą społeczność, a wokół pływania zorganizować mnóstwo innych społecznych inicjatyw.
 
sygnet

2. Zielonkowskie Kapliczki Przydrożne

Autorzy projektu:
Anna Pomianowska, Małgorzata Niciejewska, Mariusz Dorot
 
Opis projektu:
Kapliczki przydrożne są częścią historii i architektury naszego miasta. W ramach projektu zostaną zebrane historyczne materiały o ZKP (źródłem będą książki, katalogi, internet). Wybierzemy się na spacer, na którym wybierzemy kapliczki, zrobimy im zdjęcia, a z tym zdjęć powstanie wystawa oraz kalendarz na 2024 rok. Powstanie także mapa, która pokaże, gdzie w Zielonce spotkamy przydrożne kapliczki.
 
Uzasadnienie wyboru:
Projekt zakłada duże zaangażowanie grupy miłośników małej architektury, ponieważ mogą mieć wpływ na to, które kapliczki zostaną wybrane i sfotografowane, sami mogą wykonać zdjęcia, które znajdą się na wystawie i kalendarzu oraz wziąć udział w spacerze, na którym powstanie mapa wszystkich obiektów. Ten projekt ma wymiar historyczny i edukacyjny, ponieważ ta mała architektura sakralna stanowi część krajobrazu, ale pełni też wiele funkcji: są znakami religijnymi, społecznymi i kulturowymi. Niektóre z nich mają niesamowitą formę, mają różne style architektoniczne (zależny od regionu i czasu, w którym zostały wykonane). Kapliczki i figury przydrożne należą do polskiego folkloru, są ozdobą oraz symbolem wiary starszych pokoleń.
sygnet

3. Poczytaj mi „wnusiu”

Autorzy projektu
Ida Sawicka, Olaf Sawicki, Edward Sieredziński
 
Opis projektu:
Celem tej inicjatywy jest łączenie pokoleń za pomocą książki, integracja środowisk osób starszych, szczególnie osób z niepełnosprawnościami z osobami młodymi. Osoby mające problem z poruszaniem się, czy ze wzrokiem mają ograniczony dostęp do korzystania z miejskiej biblioteki, a wśród tych osób nie brakuje miłośników dobrej literatury. W ramach tego projektu powstanie grupa seniorów i grupa wolontariuszy, którzy będą spędzać ze sobą czas poznając… książki. Jaka literatura jest ważna dla seniorów? Jaka dla młodzieży? Ta inicjatywa, to szansa, aby poznać się nawzajem właśnie na tym polu, to szansa na wymianę spostrzeżeń, na dyskusję wokół książki.
 
Uzasadnienie wyboru:
Każdy projekt, który wiąże się z przeciwdziałaniem wykluczeniom jest projektem dla nas ważnym. Nie chcemy, aby niepełnosprawność, czy inne czynniki powodowały rezygnację z nawiązywania relacji, z tego, co jest pasją i ważnym elementem życia. Chcielibyśmy, aby ta inicjatywa była impulsem do powstania wolontariatu przy Kolejowej 11. Wierzymy, że międzypokoleniowe spotkania przy książce to dobry początek czegoś ważnego, wartościowego i długofalowego.
 
sygnet

4. Twórcze Grona

Autorzy projektu
Alicja Markiewicz, Krzysztof Markiewicz, Andrzej Suchocki
 
Opis projektu:
Projekt zakłada realizację 12 spotkań przy wsparciu osoby moderującej, podczas których uczestnicy i uczestniczki będą rozwijać swoją kreatywność według metody „Droga Artysty” Julii Cameron. Efektem działania będzie nie tylko indywidualne wspieranie twórczości na podstawie wypełniania zadań z książki (m.in. pisanie porannych stron, randki artystyczne), ale także wspólne stworzenie mapy lokalnych miejsc sprzyjających kreatywności, w tym nadanie nowego znaczenia istniejącym, znanym miejscom w Zielonce. Stworzona przez uczestników i uczestniczki mapa może posłużyć po zakończeniu projektu jako alternatywny mikro-przewodnik kulturalny po Zielonce.
 
Uzasadnienie wyboru:
To inicjatywa oparta na autorskiej i znakomitej metodzie pracy, która stawia na potencjał każdego uczestnika i każdej uczestnicy. Udział w tym projekcie to szansa na odkrywanie, na pozbywaniu się lęku, na pracę nad wieloma hamującymi schematami. Zdecydowanie intrygujące jest to projekt inspirowany książką autorki, która od 20 lat uczy ludzi na całym świecie, jak pozbyć się twórczych blokad. „Wszyscy jesteśmy artystami, choć często brakuje nam odwagi, by realizować swoje marzenia”.
sygnet

5. Giełda praktyk społecznych: Przeżyjmy TO jeszcze raz

Autor projektu: Krzysztof Łebkowski
 
Opis projektu: w ramach tej inicjatywy odbędą się otwarte warsztaty z autoprezentacji
 
sygnet
 

6. Święto Kolejowej

Autor projektu: Marcin Ptasiński
 
Opis projektu: 
Święto Kolejowej to szereg ciekawych spotkań, rozwijających warsztatów i energetycznych koncertów. Świętowanie rozpoczęło się od godziny 10:00 w ogrodzie za budynkiem Kolejowej 11.
Byliśmy razem tego dnia. Przybyły do nas całe rodziny, z sąsiadami i znajomymi. Święto Kolejowej było doskonałą okazją do spotkania się, wzmocnienia więzi sąsiedzkich oraz promocji lokalnych działań. Bez aktywnej roli mieszkańców nie byłoby to możliwe!
 
PROGRAM:
Eventy:
11:00 – Dyskusyjny Klub Książki
13:00 – Pan Kuleczka, Wesoły Ryjek i przyjaciele. Spotkanie dla przedszkolaków z Wojciechem Widłakiem
17:30 – Egzotyczny Dandys Paryskich Bulwarów
19:00 – Przybył
20:30 – Haydamaky
22:00 – Fireshow
 
Warsztaty:
🥻Haftuj swój ciuch! 
🐝Warsztaty budowania domków dla owadów 
💆Robimy naturalne kosmetyki 
i wiele więcej!
sygnet

Kontakt

Patryk kuś

Koordynator

p.kus@zielonka.pl

sygnet

Jakub Kędzierski

Specjalista ds. promocji

j.kedzierski@zielonka.pl

sygnet

Martyna Matuszak

Specjalista ds. animacji i organizacji imprez

m.matuszak@zielonka.pl

sygnet

AGATA DOMŻAŁ

Grafik

_

sygnet

PIOTR
Sałański

Pomoc techniczna

_

RODO

Follow us

Kolejowa 11

Skip to content