BLISKO - projekty

Blisko

sygnet

Projekt BLISKO, realizowany w Kolejowej 11, miejscu kultury w Zielonce.

Zadanie zakładało działania podnoszące jakość usług biblioteki, rozwój jej pracowników i otoczenia, a także podjęcie szerokiego partnerstwa na rzecz budowania czytelnictwa i kultury w Zielonce. Dodatkowo działanie przyczyniło się do poznania potrzeb mieszkańców, przyciągnięcie do Biblioteki nowych grup odbiorców i ustawienie jej działalności w centrum społeczności lokalnej. Dlatego założyliśmy moduł przygotowawczy w ramach którego pracownicy biblioteki jak i partnerzy projektu przeszli szereg szkoleń a także odbyli wizyty studyjne w naszym regionie i Trójmieście. 

Współpraca pozwoliła na kompleksowe przygotowanie sześciu inicjatyw kulturalnych skierowanych do młodzieży osób dorosłych a także seniorów, których efekty są widoczne również po zakończeniu realizacji projektu. Dodatkowo wśród nich znalazł się cykl „czytelnia dramatu”, powstał Zielonkowski Mural, przygotowaliśmy stałą grę terenową z wykorzystaniem nowych mediów, a także zorganizowaliśmy szeregu spotkań z mieszkańcami. 

W drugim roku realizacji projektu ogłoszony został konkurs dla mieszkańców na inicjatywy lokalne, w realizacji których partnerstwo wspierało wybranych mieszkańców. Podsumowując projekt był nowym otwarciem się Biblioteki na mieszkańców i pozwolił na odczarowanie jej dotychczasowego wizerunku. Wiemy, że dzięki podjęciu się realizacji staniemy się atrakcyjnym miejscem dla spędzania wolnego czasu.

  
Kwota dofinansowania69 900,00 zł (I rok realizacji zadania)
67 600,00 zł (II rok realizacji zadania)
137 500,00 zł (suma)

O Programie: 

Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

 • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
 • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
 • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
 • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko 

sygnet

Inicjatywy

Wydarzenia

Wizyty studyjne

Inicjatywy

1. „Pewnego razu na Gliniankach…”

Wystawa 44 fotografii z okazji 44. urodzin Klubu Morsów w Zielonce.

Autorka projektu:
Katarzyna Czarnecka
 
Opis projektu:
Wystawa poświęcona historii Morsów Zielonka, w ramach której wybrano 44 zdjęcia na 44. urodziny Klubu Morsy Zielonka. Wernisaż wystawy odbędzie się 1 kwietnia o godz. 15.00, prace będzie można oglądać do 19 kwietnia w godzinach funkcjonowania Kolejowej 11. W ramach projektu powstanie także broszura ze zdjęciami i krótką historią klubu, a na wernisażu projekcja krótkiego filmu „Radość Istnienia”.
 
Uzasadnienie wyboru:
Klub Morsów w Zielonce ma długą historię, istnieje od 1979 roku, a to pokazuje, że morsowanie to coś więcej, niż rozrywka, to tradycja! Warto wspierać inicjatywy, które polegają na takiej determinacji, konsekwencji i pasji. Morsowanie w Zielonce cieszy się coraz większym zainteresowaniem, przyjeżdżają tu kluby i stowarzyszenia z rożnych miast. Warto pokazać, jak tradycja morsowania zmieniała się na przestrzeni tych wszystkich lat, jak 
ewoluowała i jak wielu entuzjastów skupiła w tym czasie. Zobaczymy także, że wokół morsowania można zbudować prawdziwą społeczność, a wokół pływania zorganizować mnóstwo innych społecznych inicjatyw.
 
sygnet

2. Zielonkowskie Kapliczki Przydrożne

Autorzy projektu:
Anna Pomianowska, Małgorzata Niciejewska, Mariusz Dorot
 
Opis projektu:
Kapliczki przydrożne są częścią historii i architektury naszego miasta. W ramach projektu zostaną zebrane historyczne materiały o ZKP (źródłem będą książki, katalogi, internet). Wybierzemy się na spacer, na którym wybierzemy kapliczki, zrobimy im zdjęcia, a z tym zdjęć powstanie wystawa oraz kalendarz na 2024 rok. Powstanie także mapa, która pokaże, gdzie w Zielonce spotkamy przydrożne kapliczki.
 
Uzasadnienie wyboru:
Projekt zakładał duże zaangażowanie grupy miłośników małej architektury, ponieważ mogą mieć wpływ na to, które kapliczki zostaną wybrane i sfotografowane, sami mogą wykonać zdjęcia, które znajdą się na wystawie i kalendarzu oraz wziąć udział w spacerze, na którym powstanie mapa wszystkich obiektów. Dodatkowo ten projekt ma wymiar historyczny i edukacyjny, ponieważ ta mała architektura sakralna stanowi część krajobrazu, ale pełni też wiele funkcji: są znakami religijnymi, społecznymi i kulturowymi. Niektóre z nich mają niesamowitą formę, mają różne style architektoniczne (zależny od regionu i czasu, w którym zostały wykonane). 
sygnet

3. Poczytaj mi „wnusiu”

Autorzy projektu
Ida Sawicka, Olaf Sawicki, Edward Sieredziński
 
Opis projektu:

Celem tej inicjatywy jest łączenie pokoleń za pomocą książki, integracja środowisk osób starszych, szczególnie osób z niepełnosprawnościami z osobami młodymi. Osoby mające problem z poruszaniem się, czy ze wzrokiem mają ograniczony dostęp do korzystania z miejskiej biblioteki, a wśród tych osób nie brakuje miłośników dobrej literatury. W ramach tego projektu powstanie grupa seniorów i grupa wolontariuszy, którzy będą spędzać ze sobą czas poznając… książki. Jaka literatura jest ważna dla seniorów? Jaka dla młodzieży? Ta inicjatywa, to szansa, aby poznać się nawzajem właśnie na tym polu, to szansa na wymianę spostrzeżeń, na dyskusję wokół książki.

 
Uzasadnienie wyboru:
Każdy projekt, który wiąże się z przeciwdziałaniem wykluczeniom jest projektem dla nas ważnym. Nie chcemy, aby niepełnosprawność, czy inne czynniki powodowały rezygnację z nawiązywania relacji, z tego, co jest pasją i ważnym elementem życia. Chcielibyśmy, aby ta inicjatywa była impulsem do powstania wolontariatu przy Kolejowej 11. Wierzymy, że międzypokoleniowe spotkania przy książce to dobry początek czegoś ważnego, wartościowego i długofalowego.
 
sygnet

4. Twórcze Grona

Autorzy projektu
Alicja Markiewicz, Krzysztof Markiewicz, Andrzej Suchocki
 
Opis projektu:
Projekt zakłada realizację 12 spotkań przy wsparciu osoby moderującej, podczas których uczestnicy i uczestniczki będą rozwijać swoją kreatywność według metody „Droga Artysty” Julii Cameron. Efektem działania będzie nie tylko indywidualne wspieranie twórczości na podstawie wypełniania zadań z książki (m.in. pisanie porannych stron, randki artystyczne), ale także wspólne stworzenie mapy lokalnych miejsc sprzyjających kreatywności, w tym nadanie nowego znaczenia istniejącym, znanym miejscom w Zielonce. Stworzona przez uczestników i uczestniczki mapa może posłużyć po zakończeniu projektu jako alternatywny mikro-przewodnik kulturalny po Zielonce.
 
Uzasadnienie wyboru:
To inicjatywa oparta na autorskiej i znakomitej metodzie pracy, która stawia na potencjał każdego uczestnika i każdej uczestnicy. Udział w tym projekcie to szansa na odkrywanie, na pozbywaniu się lęku, na pracę nad wieloma hamującymi schematami. Zdecydowanie intrygujące jest to projekt inspirowany książką autorki, która od 20 lat uczy ludzi na całym świecie, jak pozbyć się twórczych blokad. „Wszyscy jesteśmy artystami, choć często brakuje nam odwagi, by realizować swoje marzenia”.
sygnet

5. Giełda praktyk społecznych: Przeżyjmy TO jeszcze raz

Autor projektu: Krzysztof Łebkowski
 
Opis projektu: w ramach tej inicjatywy odbyły się otwarte warsztaty z autoprezentacji.
 
sygnet
 

6. Święto Kolejowej

Autor projektu: Marcin Ptasiński
 
Opis projektu: 
Święto Kolejowej to szereg ciekawych spotkań, rozwijających warsztatów i energetycznych koncertów. Świętowanie rozpoczęło się od godziny 10:00 w ogrodzie za budynkiem Kolejowej 11.
Byliśmy razem tego dnia. Przybyły do nas całe rodziny, z sąsiadami i znajomymi. Święto Kolejowej było doskonałą okazją do spotkania się, wzmocnienia więzi sąsiedzkich oraz promocji lokalnych działań. Bez aktywnej roli mieszkańców nie byłoby to możliwe!
 
PROGRAM:
Eventy:
11:00 – Dyskusyjny Klub Książki
13:00 – Pan Kuleczka, Wesoły Ryjek i przyjaciele. Spotkanie dla przedszkolaków z Wojciechem Widłakiem
17:30 – Egzotyczny Dandys Paryskich Bulwarów
19:00 – Przybył
20:30 – Haydamaky
22:00 – Fireshow
 
Warsztaty:
🥻Haftuj swój ciuch! 
🐝Warsztaty budowania domków dla owadów 
💆Robimy naturalne kosmetyki 
i wiele więcej!
sygnet

Wydarzenia

 

Otwarcie ogródka i muralu na Kolejowej 11

(01.09.2022)
Zorganizowaliśmy uroczyste otwarcie naszego ogródka i muralu, który powstał dzięki współpracy z lokalnymi artystami. W programie mieliśmy rozmowy o podróżach i Leopoldzie Janikowskim, który był znanym podróżnikiem i pisarzem z Zielonki. Zaprosiliśmy także zespół Faso Tamala, który zagrał koncert inspirowany muzyką afrykańską. Następnie pokazaliśmy spektakl Teatru Delikates Pozor už nemôžem, który był zabawną i filozoficzną refleksją na temat poszukiwania Graala. Na koniec zaprosiliśmy uczestników do warsztatów z sitodruku, gdzie mogli wykonać własne nadruki na koszulkach lub torbach.
 
sygnet
 

Spotkanie z Przemysławem Borkowskim

04.10.2022
 
sygnet
 

Wernisaż „Jaronizmy” Pawła Jarońskiego

30.10.2022
 
sygnet
 

Monodram „Od przodu i od tyłu” Mateusza Nowaka

(10.11.2022)
Zaprezentowaliśmy naszym widzom monodram o życiu i twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, polskiego poety, polityka i historyka, który był świadkiem i uczestnikiem kluczowych wydarzeń w historii Polski XVIII wieku. Spektakl był pełen humoru, ironii i dramatyzmu, pokazując Niemcewicza jako człowieka sprzecznego, zmagającego się z własnymi ambicjami, słabościami i ideałami. Spektakl nawiązywał także do współczesnych problemów i wyzwań, stawiając pytanie o rolę historii i kultury w naszym życiu.
sygnet
 

XX Międzynarodowy Dzień Animacji

(12.11.2022)
Z okazji 20-lecia Międzynarodowego Dnia Animacji, który jest świętem filmu animowanego na całym świecie, zorganizowaliśmy pokaz dwunastu krótkometrażowych animacji z różnych krajów i kultur. Pokaz był współorganizowany z Festiwalem O!PLA, który promuje polską animację niezależną i alternatywną. Widzowie mogli zobaczyć różnorodne techniki, style i tematy, od abstrakcji po satyrę, od bajki po horror. Film animowany to jeden z najważniejszych rozdziałów polskiej sztuki XX i XXI wieku, a także uniwersalny język komunikacji i wyrazu artystycznego.
 
O meandrach historii, znaczących filmach i ich twórcach opowiedział Piotr Kardas, twórca Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA.
 
Tak przedstawiał się nasz repertuar:
 • Little Nemo / Mały Nemo (USA 1911, 06:15), Winsor McCay.
 • A Lasting Image / Trwały obraz (USA 2022, 03:10), Christine Veras, Kirstin Stevens Schmidt, Ana Villarreal, Scott Huddleston, School of Arts, Technology and Emerging Communication at the University of Texas at Dallas.
 • An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It / Struś powiedział mi, że świat jest fałszywy i myślę, że w to wierzę (Australia 2021, 11:18), Lachlan Pendragon, Griffith Film School.
 • Dear me / Droga ja (Indie / India 2021, 03:36), Suchana.
 • Do Not Feed The Pigeons / Nie karm gołębi (Wielka Brytania/Great Britain 2021, 08:40), Antonin Niclass, The National Film & Television School.
 • Elevator Alone / Sama winda (Grecja/ Greece 2021, 03:38), Anastasia Papadopoulou, University of West Attica.
 • Lovely Rita / Urocza Rita (Szwajcaria / Switzerland 2022, 04:10), Elena Madrid.
 • My crow don’t know to fish / Moja wrona nie umie łowić (Indie/ India 2021, 05:20), Divakar SK.
 • Pop N Possum (Australia 2020, 07:20), Christian Staats.
 • Signs / Znaki (Szwajcaria/ Switzerland 2020, 10:40), Dustin Rees.
 • Ten Degrees of Strange / Dziesięć stopni dziwności (USA 2021, 04:29), Lynn Tomlinson.
 • Thou Shalt Dance / Będziesz tańczył (Iran 2022, 08:54), Abtin Yaghmaian.
sygnet
 

„Królowa jest tylko jedna” – monodram Agnieszki Kołodyńskiej Iglesias

(13.11.2022)
Zaprezentowaliśmy naszym widzom niezwykły performance, który był improwizacją na podstawie tekstu „Niejakiego Piórka” Henri Micheaux. Agnieszka Kołodyńska Iglesias wcieliła się w rolę królowej Danii, która prowadziła nas przez miłosną i polityczną intrygę na dworze królewskim. Spektakl był pełen ciętego dowcipu, czarnego humoru i surrealizmu, a także angażował publiczność w interakcję z aktorką. Widzowie mogli poczuć się jak część szalonej i zabawnej historii, która zaskakiwała nieoczekiwanymi zwrotami akcji.
sygnet
 

„Żyć” spektakl teatru NEMNO

(11.02.2023)
Pokazaliśmy naszym widzom spektakl teatralny, który był opowieścią o ludziach z marginesu społecznego: dwóch menelach i animatorze, którzy musieli zmierzyć się z rzeczywistością i znaleźć swoje miejsce w świecie. Sztuka była inspirowany sztuką „Żyć” Henryka Hryniewickiego, który był także reżyserem, scenografem i kompozytorem. Spektakl był metaforą przegranego życia, ale także hołdem dla przyjaźni, lojalności i potrzeby bliskości. Widowisko było grane i nagradzane na wielu festiwalach w Polsce i za granicą.
sygnet
 

„Czerwony kapturek” spektakl teatru NEMNO

(15.11.2022)
Zaprezentowaliśmy naszym najmłodszym widzom nowoczesną i oryginalną adaptację klasycznej baśni o Czerwonym Kapturku, która była pełna humoru, napięcia i zaskoczenia. Spektakl był grany przez aktora teatru NEMNO. 
sygnet
 

Spotkania warsztatowe „Warsztaty ze słowa”

 
Zorganizowaliśmy spotkania warsztatowe, które były poświęcone głosowej interpretacji poezji, czyli jej mówieniu na głos. Spotkania prowadził Mateusz Nowak, który jest recytatorem, instruktorem żywego słowa i laureatem wielu nagród. Uczestnicy spotkań mogli nauczyć się techniki i wyrazistości mowy, a także pracować nad interpretacją krótkich fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz wierszy Wisławy Szymborskiej. Mogli także przynieść ze sobą swoje ulubione wiersze i podzielić się nimi z innymi. Spotkania były otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek i doświadczenie.
sygnet
 

Spotkanie z Jakubem Małeckim

(01.03.2023)
Jakub Małecki, był kolejnym autorem który miał okazję spotkać się z mieszkańcami Zielonki. To pisarz, autor dziewięciu książek, m.in. bestsellerowego Dygotu, Rdzy oraz Śladów, nominowanych do Nagrody Literackiej NIKE. Jakub opowiedział nam o swojej twórczości i inspiracjach, a także o tym, jak pisze i jak wygląda jego proces twórczy. Pokazał nam także fragmenty swoich książek i zapowiedział swoją najnowszą powieść, która ma się ukazać w tym roku. Po prezentacji mieliśmy okazję zadawać mu pytania i wymieniać się opiniami.
sygnet
 

„O tolerancji i akceptacji” spotkanie z Agatą Karpińską

(03.03.2023)
W marcowy wieczór porozmawialiśmy z  Agatą Karpińską, która jest autorką wierszy i piosenek dla dzieci, a także książek o polskich świętach i zwyczajach. Agata poprowadziła dla nas warsztat, na którym porozmawialiśmy o tolerancji na podstawie książek, w nawiązaniu do święta niepodległości. Dowiedzieliśmy się, skąd biorą się wojny i jak można im zapobiegać poprzez akceptację i dialog. Wyjaśniliśmy sobie pojęcia takie jak tolerancja, podległość, niepodległość, różnorodność i dyplomacja, a także zobrazowaliśmy, jak powstaje plotka i jak się jej bronić. Na koniec porozmawialiśmy o tym, jak bardzo się od siebie różnimy, a jednocześnie jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Warsztat był ciekawy i pouczający, a także zabawny i kreatywny.
sygnet
 

Spotkanie z Sylwią Zientek

(14.04.2023)
Odwiedziła nas Sylwia Zientek, która jest pisarką i autorką powieści historycznych, biografii i opowiadań. Sylwia Zientek opowiedziała nam o swojej twórczości, a w szczególności o dwóch książkach nominowanych do Nagrody Historycznej Polityki 2022: “Polki na Montparnassie” i “Lunia i Modigliani”. Poznaliśmy historie polskich malarek tworzących w Paryżu w pierwszej połowie XX wieku oraz niezwykłą przyjaźń między Amedeo Modiglianim a Lunią Czechowską. Dowiedzieliśmy się też, jak Sylwia Zientek porzuciła karierę prawniczą dla pisania i jak podróże śladami artystów inspirują jej twórczość. Wydarzenie pokazało nam głód i zainteresowanie literaturą wśród uczestników naszych wydarzeń. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.
sygnet
 

Spotkanie z Wojciechem Zawiołą

(24.05.2023)
Zaprosiliśmy do naszej przestrzeni Wojciecha Zawiołę, który jest dziennikarzem sportowym i pisarzem. Wojciech Zawioła opowiedział nam o swojej twórczości, a w szczególności o dwóch powieściach: „Jest takie miejsce…” i „Szukaj mnie”, które są opowieściami o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu sensu życia. Pokazał nam także fragmenty swoich biografii sportowców, w których przedstawił nie tylko ich osiągnięcia, ale także ich osobowości, pasje i problemy. Dowiedzieliśmy się też, jak Wojciech Zawioła łączy pracę dziennikarza sportowego z pisaniem książek i jak jego zainteresowania sportem wpływają na jego literacką wyobraźnię. Mieszkańcy nie przegapili tej okazji do spotkania z jednym z najciekawszych współczesnych pisarzy polskich.
sygnet
 

Lokalne forum

(08.11.2023)
 
sygnet

Wizyty studyjne

 

Grodzisk Mazowiecki i Łódź

(02.02.2023)
 

Kontakt

Patryk kuś

Koordynator

p.kus@zielonka.pl

sygnet

Jakub Kędzierski

Specjalista ds. promocji

j.kedzierski@zielonka.pl

sygnet

AGATA DOMŻAŁ

Graficzka

_

sygnet

Martyna Matuszak

Specjalistka ds. animacji i organizacji imprez

m.matuszak@zielonka.pl

GODZINY OTWARCIA: WT-PT 12:00-20:00
Follow us

Kolejowa 11

Skip to content