family spot - program - projekty

Family
Spot

sygnet
Pomysł miejsc przyjaznych rodzinie towarzyszył nam w Związku Dużych Rodzin od wielu lat. Cieszymy się, że możemy zająć się wprowadzeniem go w życie. W ramach realizacji działania zaplanowaliśmy uruchomienie 24 Family Spotów w całej Polsce. Każdy punkt będzie miał indywidualny program działań uwzględniający specyfikę lokalnej społeczności, ich potrzeby a także dostępną infrastrukturę. W założeniu, każdy Spot będzie funkcjonował we współpracy z lokalnym samorządem, którego minimalnym zaangażowaniem w projekt będzie nieodpłatne użyczenie niezbędnej infrastruktury związanej z prowadzeniem zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla rodzin. Projekt ma charakter pilotażowy i służy diagnozowaniu potrzeb współczesnych rodzin.
Karol Grabiec
koordynator projektu

Jak będzie działał Family Spot? Akcja, edukacja – integracja!

W przestrzeni Family Spot odbywać się będą dwa rodzaje zajęć: zajęcia edukacyjne, podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz specjalistyczne warsztaty dedykowane konkretnym grupom odbiorców.

Warto też podkreślić, że program działania każdego Family Spotu będzie miał charakter indywidualny, uwzględniający możliwości współpracy z lokalnym samorządem i odpowiadający na potrzeby lokalnego środowiska rodzin.

W ramach tego porozumienia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus zrealizuje w Kolejowej 11 szereg wydarzeń edukacyjnych, podnoszących kompetencje rodzicielskie i integracyjnych dla rodzin z terenu naszej Gminy. Spotkania startują już w najbliższą sobotę 1 lipca!
 
Dofinansowano przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w
konkursie Po Pierwsze Rodzina
sygnet

Kontakt

Patryk kuś

Koordynator

p.kus@zielonka.pl

sygnet

Jakub Kędzierski

Specjalista ds. promocji

j.kedzierski@zielonka.pl

sygnet

Martyna Matuszak

Specjalistka ds. animacji i organizacji imprez

m.matuszak@zielonka.pl

sygnet

AGATA DOMŻAŁ

Graficzka

_

sygnet

PIOTR
Sałański

Pomoc techniczna

_

RODO

Follow us

Kolejowa 11

Skip to content